در این بخش به بررسی نوسانات قیمت آهن آلات در پایان هفته ها می پردازیم