هزینه های هنگفت و غیرقابل جبران واحدهای فلزی

هزینه های هنگفت و غیرقابل جبران واحدهای فلزی و ریخته گری با ایجاد محدودیت برق

ناصر حاج غفاری بیان داشت: این صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم قطعات ریخته‌گری و فلزی در سطح استان، فرصت‌های بی‌شماری را بوجود آورده و مو...

ادامه مطلب

بحران کمبود برق

تعطیلی و خاموشی؛ تنها راهکار روزهای آخر دولت سیزدهم برای تامین برق!/ قطعی برق به گرانی تولیدات دامن می‌زند

شرکت توانیر اخیراً پیامکی مبنی بر اینکه مصرف برق منطقه شما افزایش یافته، ارسال و توصیه کرده است که از وسایل پرمصرف و غیرضروری استفاده ن...

ادامه مطلب